Jeg har arbejdet med terapi og psykologisk rådgivning i mange år. Min tilgang er båret af respekt for det enkelte menneske og af ønsket om at samarbejde på et fagligt og etisk højt niveau.

Mit arbejde hviler på erfaringer med at kontakt og samtaler kan bidrage til større indsigt i egne og andres reaktioner. Mange oplever derigennem at få øje på værdier og livsmål og dette vil ofte være forudsætning for at kunne arbejde med fastlåste problemstillinger og få nye handlemuligheder.

Samtalerne finder sted i et fortroligt rum med god tid til dialog om det, som du ønsker hjælp til. Jeg tilbyder mit nærvær, min viden og professionelle erfaring,
når vi taler om dit liv.

Jeg er videreuddannet indenfor eksistentiel psykoterapi, hvor livets grundvilkår er centrale temaer i samtalen. Jeg benytter også andre teoretiske tilgange afhængig
af problemstilling og dine ønsker.

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og som autoriseret psykolog er jeg forpligtet af Psykologloven i Danmark og af de Etiske Principper for Nordiske Psykologer. Jeg er godkendt som specialist i klinisk psykologi og psykoterapi for voksne.

Psykologselskabet Fromm ApS. Frederiksgade 79, 2. th. DK - 8000 Århus C. Tlf: 6065 8491  send mail